លំហាត់រួមគ្នា កម្ពុជា-វៀតណាម ស្តីពីការជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយ ព្រំដែនគោក និងការងារមនុស្សធម៌ឆ្នាំ២០១៩ នៅភូមិដូនទៃ ឃំុទួលស្តី ស្រុកចន្ទ្រា ខេត្តស្វាយរៀង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ