សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំ សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា

42