ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រយាងចែកព្រះរាជអំណោយដល់ប្រជារាស្រ្តក្រីក្រ នៅស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ