ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្នើព្រះរាជអាជ្ញារាជធានី-ខេត្ត ពិនិត្យសំណើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន ចំពោះអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួន ក្រោយចាញ់បោកទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី

216