សម្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបប្រតិភូនាវាយុវជនជប៉ុនអាស៊ាន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ