ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់

23