ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញដឹកនាំគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់និវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញ

ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេស សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញដឹកនាំគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់និវត្តន៍មកកាន់មាតុប្រទេសវិញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ