កិច្ចសម្ភាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ស្តីពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC

 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈនៃការឆ្លើយនូវសំណួររសើបមួយចំនួនដូចជា៖ មូលហេតុដែលទេសចរអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះនៅសៀមរាប? ការកើនឡើងលឿននៃទេសចរចិនផ្តល់ផលវិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន? និងមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អនុគ្រោះទិដ្ឋាការ ដល់ទេសចរបរទេសមកពីក្រៅតំបន់អាស៊ាន នាពេលបច្ចុប្បននេះជាដើម ?
ដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៩ សូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាដូចតទៅៈ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ