នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី និងលោកជំទាវ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច ផ្លូវការនៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តម មហាធា មហាម៉ាត់ (MAHATHIR MOHAMAD) នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ​និងលោកជំទាវដឹកនាំ គណៈប្រតិភូអញ្ជើញធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច ផ្លូវការរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ