សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផលការចូលរួមរបស់ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលលើកទី៧ស្តីពី «ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម» និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ពីថ្ងៃទី០៣-០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ