សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលជួបសវនាការជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រី នៅទីក្រុងប៊ុយដាប៉េស

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលជួបសវនាការជាមួយ ឯកឧត្តម ឡាស្លូ ម័រវៀវ៍ (Laszlo Kover) ប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រី នៅទីក្រុងប៊ុយដាប៉េស នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខណៈសម្តេចតេជោ អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសហុងគ្រី ។

រូបថត៖ បេសកជនពិសេសទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ