ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្វាយ សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតី ទេព វង្ស និងមន្ត្រីសង្ឃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ថ្វាយព្រះពរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ