ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live) ៖ សកម្មភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះ នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី« អានាគតរបស់អាស៊ី » នៅប្រទេសជប៉ុន

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live) សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេស៖ សកម្មភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះ នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិ លើកទី២៥ ស្តីពី« អានាគតរបស់អាស៊ី » នៅប្រទេសជប៉ុន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ