សកម្មភាព លោកជំទាវ ភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរ « ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន »

សកម្មភាព លោកជំទាវ ភរិយាឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរ បង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុខ្មែរតាំងពីសម័យហ្វូណន « ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន »

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ