សុន្ទរកថា​​បេីក​ វេទិកា​ខ្សែក្រវ៉ាត់​ និងផ្លូវ​លេីកទី២​ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ របស់ ​ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រ​ជាមានិតចិន

សុន្ទរកថា​​បេីក​ វេទិកា​ខ្សែក្រវ៉ាត់​ និងផ្លូវ​លេីកទី២​ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ របស់ ​ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រ​ជាមានិតចិន ។

ទីក្រុងប៉េកាំង​ ប្រទេសចិន​, ថ្ងៃទី២៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ