សុន្ទរកថា និងរបាយការណ៍ របស់​ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ​ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០១៨ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស​និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី៥ ដល់ ៧ ខែមីនា​ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ