ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន អញ្ជើញ​ជាអធិបតីក្នុង​ពិធីបូកសរុបលទ្ធផល​ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅ​សម្រាប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាល្ងាច​ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ បានអញ្ជើញ​ជាអធិបតីដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីបូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ និង​លើកទិស​ដៅ​សម្រាប់​អនុវត្ត​បន្តឆ្នាំ​២០១៩ របស់ក្រុម​ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់។

ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៤ បានរួមចំណែក​បំពេញ​តួនាទីយ៉ាងសកម្ម និង​ពេញលេញ បន្ទាប់ពីព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈ​នយោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេច​អគ្គមហា​សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រុមប្រឹក្សា​អ្នកច្បាប់មា​នតួនាទី និងភារកិច្ច សិក្សា និងផ្តល់យោប​ល់ជូនក្រ​សួង ស្ថាប័ន និ​ង​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី អំពីសេចក្តី​ព្រាងច្បាប់ និងលិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត សន្ធិសញ្ញា អនុសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំ​ងឡាយ​ជាមួយ​អន្តរជាតិ ដែលបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័នផ្ញើមក​សុំការ​សម្រេច​ពីគណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី។ ជួយទីស្តីការគណៈ​រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកា​រចាត់ចែង​ផ្ញើសេចក្តីព្រាង​ច្បាប់ជូនស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ពិនិត្យ និងអនុម័ត និងសម្របសម្រួលឱ្យមា​នតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលទៅការពារសេចក្តីព្រាងច្បា​ប់នៅស្ថាប័ន​នីតិប្បញ្ញតិ្ត។ ជួយទីស្តីការគណៈរដ្ឋ​មន្ត្រីក្នុងការរៀបចំ​បែបបទ​ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូម​ឡាយព្រះហស្តលេខា​លើព្រះរាជក្រមប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់។ ជួយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសហការ​ជាមួយ​ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រា​ងចម្លើយរ​បស់ស​ម្តេចតេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី តបនឹង​សំណួរ​របស់​តំណាងរាស្ត្រ ស្របតាម​មាត្រា៩៦នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ តាមដាន​ឃ្លាំមើលលើកា​រអនុវត្ត និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត។

សម្រាប់លទ្ធផលកា​រងារ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ កន្លងមកនេះ ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ និងអគ្គលេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​អ្នកច្បាប់ ១.សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្ន​កច្បាប់បាន​ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់​លើសេ​ចក្តីព្រាង​ច្បាប់ និងលិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ​អន្តរក្រសួង ចំនួន​៤២លើក។ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អ្នកច្បាប់​បានពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគិតយុត្តផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ច​ប្រជុំជំនាញ​បច្ចេកទេស ចំនួន៦៤លើក។ កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រុម​ប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ចំនួន៦៧លើក។ កិច្ចប្រជុំនៅក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ចំនួន ៨លើក។ កិច្ចប្រជុំ សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះប​ណ្តាល​ផ្សេងៗចំនួន១០៣​លើក។ កិច្ចប្រជុំតាក់តែង​សេចក្តី​ព្រាងច្បាប់ និងលិខិតបទ​ដ្ឋានគតិ​យុត្តជាមួយ បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗចំនួន៣លើក។ សរុបមកនៅ​ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះក្រុមប្រឹក្សាអ្នក​ច្បាប់បាន​ចូលរួមប្រជុំ និងពិនិត្យ និងផ្តល់យោប​ល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានា ចំនួន២៨៧លើក៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ