ព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណា ព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

174