សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកផែនការទិសដៅឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្រី្ត (ក.ជ.ក.ស)

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកផែនការទិសដៅឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​កម្ពុជាដើម្បីស្រី្ត (ក.ជ.ក.ស) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ