សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន: ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-មីយ៉ាន់ម៉ា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ