សារលិខិតរបស់សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានកិត្តិយសក្រុម​ប្រឹក្សាសកម្មភាពជនមានពិការភាព ក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២០ និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ​លើកទី៣៦

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ