ឯកឧត្តម កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបូកសរុបការងារវិស័យពិការភាព រយៈពេល៥ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ និងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី២០ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៦

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ