ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសេស (Live) សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះ​​សំណាល​​ជាមួយសហគមន៍ និង​និស្សិត​កម្ពុជា​ដែលកំពុង​រស់នៅ និងសិក្សានៅ​ក្នុងប្រទេសជ​ប៉ុន

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសេស (Live) សម្តេច​អគ្គមហា​សេនា​បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះ​​សំណាល​​ជាមួយសហគមន៍ និង​និស្សិត​កម្ពុជា​ដែលកំពុង​រស់នៅ និងសិក្សានៅ​ក្នុងប្រទេសជ​ប៉ុន
********************
1– Website: http://pressocm.gov.kh/
2– Facebook: https://www.facebook.com/PressOCMOfficial/
3– Twitter: https://twitter.com/pressocm
4- Youtube: https://www.youtube.com/c/PRESSOCMNEWS/
5– Y-Live: https://www.youtube.com/c/pruocm/live

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ