សម្មភាព​បងប្អូន​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​រស់​នៅអាមេរិក និងខ្មែរកា​ណាដា សំដែង​មតិគាំទ្រ និងស្វាគមន៍​វត្តមាន​របស់សម្តេចតេជោ នៅបូរីញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក

សម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅអាមេរិក និងខ្មែរកាណាដា សំដែងមតិគាំទ្រ និងស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅបូរីញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ពីខាងមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ