សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលទានអាហារការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន GE Global Growth និងអញ្ជើញជាសាក្សី ពិធីចុះហត្ថលេខា

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញទទួលទានអាហារ ការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន GE Global Growth និងអញ្ជើញជាសាក្សី ពិធីចុះហត្ថលេខា ស្តីពីការវះកាត់ប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព ឆ្នាំ២០២០ រវាងកម្ពុជា និងមូលនិធិ GE នៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាម៉េរិក នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោងនៅទីក្រុងញូវយ៉ក)។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ