សន្និសីទសារព័ត៌មាន ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន ស្តីពីកាអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៌អាស៊ាន-ចិនលើកទី១៥ និងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

សន្និសីទសារព័ត៌មាន ឯកឧត្តម កៅ គឹមហួន ស្តីពីកាអញ្ជើញចូលរួម​ពិព័រណ៌អាស៊ាន-ចិនលើក​ទី១៥ នៅទីក្រុងណាននីង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងហាយណូយ​សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ