អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦៣ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ និង​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន នៅ​ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់ចាម​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ