សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតអោយឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ទើបតែងតាំងថ្មី ៣រូប ចូលជួបសំុអនុសាសន៍

165