អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៦ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដីកាត់​​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ពីដី​ដែល​មាន​ដីកា​ដក​ហូត នៅ​ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ