អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៦ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដីកាត់​​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ២០០២ និង​ពីដី​ដែល​មាន​ដីកា​ដក​ហូត នៅ​ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ

អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស បញ្ចេញផ្សាយវីដេអូថ្មី៖ «កម្ពុជាត្រូវការប្រជាធិបត...

នៅថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ អង្គភាព ព័ត៌មាន និងប្រតិកម្ម រហ័ស នៃទីស្តីការ គណៈ រដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ចេញផ្សាយនូវវីដេអូថ្មីមួយទៀត ដែលមានរយៈពេលជាង១១នាទី ក្រោម ចំណង ជើងថា «កម្ពុជាត្រូវការ ប្រជាធិបតេយ្យ ដែលផ្អែក លើមូល ដ្ឋានសន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋ»។