អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៥៣ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ពីព្រៃ​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅស្រុក​ថាឡាប​រិវ៉ាត់ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ