អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៥ ​អន​ក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី ចេញ​ពី​ព្រៃ​សម្បទាន ដើម្បី​ធ្វើអនុបយោគ​​ នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀមរាប

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ