អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤៤ ​អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​​ដី ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ដី​សម្បទាន និង​ធ្វើ​អនុប​យោគជាដី នៅ​ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ