អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២៤៣ ​អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី​ចេញ​ពីដី​សម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​ស្រុក​ស្វាយ​លើ ខេត្ត​សៀម​រាប

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ