អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤២​ អន​ក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​​ដី ​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​ជី​ក្រែង ខេត្ត​សៀម​រាប

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ