អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៤១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញ​ពី​ដី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុង ទុក​អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ​ឃុំ​ផ្លូវ​មាស ស្រុក​រតនៈ​មណ្ឌល ខេត្ត​បាត់ដំបង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ