អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៣៨ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ ២០០២ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុបយោគ នៅ​ឃុំ​ដំបូក​ខ្ពស់ ស្រុក​អង្គរ​ជ័យ ខេត្ត​កំពត

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ