ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឫទ័យ ប្រោសព្រះរាជទាន ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូត តែងតាំងថ្មី នៃសាធារណរដ្ឋម៉ាល់តា ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ថ្វាយសារតាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ