អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២១៣ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​២៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុងទុក​ នៅស្រុក​គាស់​ក្រឡ ​និងស្រុក​ភ្នំព្រឹក ខេត្ត​បាត់​ដំបង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ