អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ ២០០២ ​​និង​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រុមហ៊ុន នៅ​ក្រុង​ព្រះវិហារ ស្រុករ​វៀង និង​ស្រុក​គូលែន ខេត្ត​ព្រះវិហារ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ