អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២០៥ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃទី​០៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការកាត់នូវ​ផ្ទៃ​ដី ចេញពីគម្រប​ព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០០២នៅ​ឃុំ​ចាន់​សែន និង​ឃុំ​ក្សេម​ក្សាន្ត ស្រុក​ឧដុង្គ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ