អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៦៥ អនក្រ ប.ក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ អនុ​បយោគ​កាត់​ដីចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ស្រុក​ឈូក ស្រុក​អង្គរ​ជ័យ និងស្រុក​ជុំគីរី ខេត្តកំពត

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ