សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីករណីប្រជាពលរដ្ឋពុលស្លាប់ នៅខេត្តក្រចេះ

238

>>> សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ពាក់ព័ន្ធករណីប្រជាពលរដ្ឋពុល នៅខេត្តក្រចេះ…