ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រី សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ស្តេចយាងទតសិល្បៈ ដើម្បីអបអរសាទរ ព្រះរាជពិធីបុណ្យ ចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ