(រូបភាព) លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ​រៀបចំ​ពិធីលៀង​សាយភោជន៍ជូន ប្រមុខដឹកនាំ​នៃប្រទេស GMS

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំហើយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម និងលោកជំទាវបានរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជន៍ជូន ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេស GMSទាំងអស់ និងគណប្រតិភូក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ឋស្នាល និងរីករាយក្រៃលែង។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ