សុន្ទរកថា​ របស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ក្នុងពិធី​បើក​សន្និបាតបូកសរុប​ការងា​រប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ របស់ក្រសួង​ការ​បរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ