រដ្ឋសភា​ប្រជុំពិ​ភាក្សា​ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រាខ្លះ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

នៅថ្ងៃពុធ ​​​ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២​០១​៨ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបើកសម័យ​ប្រ​ជុំ​រដ្ឋ​​សភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥ ដើម្បីពិភាក្សា សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ​ចំនួន ដោយនៅ​ក្នុងនោះមាន ការពិភាក្សានិងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា​៣៤ថ្មី មាត្រា​៤២ មាត្រា ៤៩ មាត្រា ៥៣ និងមាត្រា១១៨ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផងដែរ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ