សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ទស្សនា​គម្រោង​ផលិត​ផល​បច្ចេក​វិទ្យា របស់មជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍កុំព្យូទ័រទំនើប នៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ