សន្ទរកថាស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋលេ​ខាធិការ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុបលទ្ធ​ការ​ងារ​អាកាស​ចរ​ស៊ីវិល ឆ្នាំ២០១៣-២០១៧ និងលើក​ទឹស​ដៅស​ម្រាប់ ២០១៨-២០២៣

615

Download (PDF, 5.47MB)