សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសជូនដល់បងប្អូនកម្មករថា កម្មាការីនីដែលឆ្លងទន្លេ និងទទួលបានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ