សុន្ទ​​រ​ក​ថា​ របស់​សម្តេច​​​តេ​ជោ​ ហ៊ុន ​សែន ​សម្រាប់​សន្និ​សិទ​សារ​ព័ត៌​មាន​រួម​ ដោយ​ស​ហ​ប្រ​ធាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំ​ពូល​នៃ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​មេ​គង្គ​-ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី​២​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ